Сезон 1998

2 тур 04.04 Уралан–РСМ

7 тур 09.05 Зенит–РСМ

13 тур 21.06 Жемчужина–РСМ

16 тур 15.07 Ротор–РСМ

29 тур 25.10 Торпедо–РСМ

Бонус